Onsdag morgen meldte RBnett at Stein Kinserdal, styreleder i Helse Møre og Romsdal, var innstilt på å fortsette i stillingen. Det har fått legeforeningen i Kristiansund, Ålesund og Volda til å reagere.

Nå har lederne av legeforeningen skrevet en mistillitserklæring mot Kinserdal. I denne er de klar på at han må gå av nå.

Erklæringen mot Kinserdal er undertegnet av legene Ralph Herter, Margaret Sævik Lode og Odd Frode Aasen.

Lot seg bruke

De mener også at han har unnlatt å støtte sin direktør Astrid Eidsvik i prosessen rundt tomtevalg.

Videre skriver de:

«Når Kinserdal i møte med helseministeren oppfattet et så tydelig signal til støtte for Hjelset at han formidlet det skriftlig til Eidsvik og sågar tenkte at det burde vært foretaksmøte på det, så er det ikke troverdig når han i ettertid forsøker å snakke det vekk.»

Daniel Haga, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, ønsker ikke å kommentere mistillitserklæringen.

- Dette har jeg ingen kommentar til, skriver han i en tekstmelding.

Ikke i tråd med god eierstyring

- Han har utøvd utilbørlig press mot sin direktør og ført oss ansatte bak lyset. Dette samtidig som han har bidratt til å skape den dype tillitskrisen som nå finnes til regionalt foretak med direktør Haga og styreleder Strand, skriver de tillitsvalgte fra sykehusene i Ålesund, Volda og Kristiansund.

Smp.no har ikke oppnådd kontakt med Stein Kinserdal.

foto
Helsedirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge ønsker ikke å kommentere erklærigen. Foto: Torbjørn Eidhammer