Prest sluttar i protest etter at homofile får gifte seg

foto
Sokneprest Helge Standal i Sykkylven sluttar i jobben etter at Kyrkjemøtet har vedteke ny vigselsliturgi. Foto: SYKKYLVSBLADET