Vestnes-ordførar om E39-trasé: – Betre trafikkflyt over Ørskogfjellet

foto
Ordførar Geir Inge Lien i Vestnes trur det er enklare å få god trafikkflyt over Ørskogfjellet (bildet) enn gjennom Svartløken. Dersom E39 skal gå gjennom Svartløken-området, vert mykje av vegen lagt i tunnel. Derfor blir ikkje dette god veg før firefeltsveg er på plass, meiner Lien. Arkivbilde Foto: Nils-Harald Ånstad