To barn ble sendt til legevakt etter å ha funnet farlig rottegift i barnehagen.

Det var under leik på barnehagens uteområde at to treåringer kom over en åteboks med gift myntet på rotter og mus.

Barna har senere vært til legevakt for sjekk, men skal ikke ha vist tegn til forgiftning.

LES HOVEDSAKEN: Barn lekte med rottegift i barnehagen

– Hærverk

Torsdag kveld ble det sendt ut en melding til foreldrene i barnehagen.

«Til foreldra! Vi har hatt ein trasig episode ved barnehagen. To av barna har klart å opne ei åte kasse for skadedyr (desse er plassert ut og jamnleg kontrollert tidlegare av skadedyrkontrollen, no av Anticimex). Det var dessverre ikkje nokon i personalet som såg at dette skjedde. Det viser seg at det har blitt gjort hærverk på ei av boksene, slik at denne var defekt, og dermed lett å opne utan at vi har klart å fange det opp. Det har vore uvedkomande som har opna denne utanom barnehagetid (med ein umbrakonøkkel). Barna som var involvert er sjekka av lege og teke blodprøve av. Resultatet var heldigvis at alt var bra og at dei ikkje hadde fått i seg noko. Opplysning frå leverandør er at teikn på at ein person har fått i seg noko er umiddelbar kvalme og oppkast. Tiltak og forebygging som er sett i verk. Assisterande styrar tok umiddelbart kontakt med leverandør og ein teknikar kom og fjerna boksene frå barnehagen sitt område. I tillegg vil det bli sett opp eit gjerde på baksida av barnehagen for å begrense barnehagen sitt uteleikeområde, slik at området blir meir oversiktleg. Vi tek dette på alvor og personalet i barnehagen vil gjennomgå rutine for sjekk av barna sitt leikeområde»

– Vi har gjort en feil

– Her har det skjedd en svært beklagelig feil fra vår side. Dette er et alvorlig avvik og et brudd på våre rutiner. Denne giften skal ikke utplasseres i en barnehage, noe også Folkehelseinstituttet er veldig klar på, sier Stein Norstein, skadesjef i Anticimex.

Den aktuelle giften Bromadiolon er lovlig og vanlig i bekjempelse av skadedyr, men de siste årene er bruken blitt strengere regulert.

– I større mengder er giften potensielt veldig farlig. Dette kunne ha blitt en mye verre sak. Vi er veldig glade over å få høre at det har gått bra med disse barna, sier Norstein.

Selskapet går nå gjennom sine rutiner og sjekker om lignende feil er blitt gjort av dem andre steder.

Anticimex har kontorer over hele Norge. I vinter overtok de et lokalt skadedyrfirma i Ålesundområdet, som har stått for skadedyrbekjempelse i Giske kommune.

– Vi har nå gjort det vi kan for at det ikke skal kunne skje igjen, sier styrer Hilde Nyvoll ved Giske oppvekstsenter og barnehage på Giske. Foto: Staale Wattø