Tonnevis med sprengstoff

foto
Tankbilar tek med seg opp mot 30 tonn brannfarleg gods som er ingrediensar i sprengstoff. I tillegg blir det mange lass med reint sprengstoff i dei næraste åra. Med farleg gods kan ferja berre ta med seg 12 passasjerar, men dette blir varsla på SMS på førehand. Foto: Staale Wattø