morenytt.no I juli i fjor vart mannen arrestert av politiet og teken med til Volda sjukehus. Ifølgje tiltalen som statsadvokatane i Møre og Romsdal har teke ut motsette mannen seg då det skulle takast utvida blodprøve. Mannen skal ha dytta og sparka beina under ein politibetjent, samtidig som han delvis heldt armen rundt halsen på betjenten. Mannen truga legen med at han skulle stikke sprøyta i halsen på han.

Ruskøyring

Bakgrunnen for at politiet hadde teke med mannen for å få tatt ei utvida blodprøve var mistanke om ruskøyring. Tidlegare på kvelden skal mannen ha køyrt bil i Volda-området til trass for at han var rusa.

Biting

Kvelden etter hendinga på Volda sjukehus motsette mannen seg igjen offentlege tilsette ifølgje tiltalen. Ved Ålesund sjukehus skal mannen har gjort motstand då han skulle innleggast på psykiatrisk avdeling. I tiltalen står det at mannen tok tak i skjorta til ein politibetjent og reiv den. Deretter beit mannen ein annan betjent i armen utanpå kleda. I tillegg skal mannen ha sparka to politibetjentar under hendinga.

Fem brot på straffelova

Mannen er sett under tiltale for fem brot på straffelova. I tillegg er han tiltalt for fleire brot på vegtrafikklova. I juli 2017 skal mannen ha køyrt bil utan gyldig førarkort i ein bil som hadde blitt påsett utgådde prøvekjennemerke.

I oktober 2017 kom mannen ifølgje tiltalen i basketak med dørvaktene på ein utestad i Volda. Mannen skal ha skubba ein av dørvaktene og uttalt at «han skulle ta» den andre dørvakta. Ifølgje tiltalen var annan rusa.

Kasta mat på tilsett

I februar i år stod mannen og røykt ved bensinpumpene ved ein bensinstasjon i Volda. Han fekk beskjed om å slutte, og ifølgje tiltalen svarte han med skjellsord mot ein tilsett og kasta mat på ho. Mannen var rusa.

Mannen er og tiltalt for bruk av amfetamin.