Kommunestyret har handsama saka om kjøp av bankbygget

foto