Her skal det bli tryggare for dei som går og syklar

foto
Fylkeskommunen og Ålesund kommune er i gang med trafikksikringsprosjekt ved Hatlane skole i Ålesund. Foto: Staale Wattø