Meiner politikarane ikkje har anna val enn å seie nei

foto
Frå venstre: Frank Hide, Stig Valldal, Antonia Guigova, Tove Tusvik og Gunnar Fenne har mange argument mot at ei eventuell gondolbane ikkje må kome i dette området i Langevåg. Ikkje berre råkar bana husa deira. Men bana kan også få negative konsekvensar for naturen, meiner dei. Foto: Einar Orten Trovåg