Beboere ved Brusdalsvatnet mister utslippstillatelsen