E136 åpnes igjen etter at utenlandsk vogntog stod fast