Av:
  • Harald Skotheim

Norwegian Hydrogen blir majoritetseier i H2-Arctic

Berge vil ikke røpe alle detajler rundt strategien til Narvik Hydrogen, men sier det ikke er en hemmelighet at de vil produsere grønn hydrogen og selge dette til landtransport, maritim sektor og til industri rundt Narvik og i Nord-Sverige. Foto: Norwegian Hydrogen