I alle andre aldersgrupper er det flest menn som får kreft, skriver VG.

Blant de mellom 25 og 49 år fikk 2078 norske kvinner kreft i 2022, mens det samme tallet for menn var 1243, ifølge Kreftregisteret.

For kvinner i alderen 25 til 49 år er brystkreft den vanligste krefttypen. Deretter kommer melanom i hud og livmorhalskreft. For sistnevnte er det imidlertid en klar nedgang, viser tallene.

Forskerne mener årsakene er sammensatte, men peker på flere ting som hever risikoen: dårlig kosthold, overdreven soling, mye alkohol og lite fysisk aktivitet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår ifølge VG at 30–50 prosent av krefttilfeller kunne vært forebygget.