– Må legges en plan B for avvikling av Helseplattformen