Vil drøfte hatefulle ytringer og trusler med lokalpolitikere før valget