– Jeg føler jeg blir straffet fordi jeg bor i feil fylke