Plutseleg small det i bilen. Mannen hadde køyrt på ein fotgjengar.