Fylkeskommunedirektøren er bekymret over den vanskelige økonomiske situasjonen i Møre og Romsdal og mener bompengesatsene på fastlandssambandet Nordøyvegen ikke bør settes ned nå, melder NRK Møre og Romsdal.

Fylkestinget har tidligere vedtatt at prisen må ned.

Fylkeskommunedirektøren foreslår også at elbiler skal betale mer i bompenger. Saken behandles i fylkesutvalget 13. april og i fylkestinget 24. april.