Martes mor ble sykere og søkte mer hjelp. Da ville kommunen avvikle ordningen.