Pressar på for svar om Hafast, Møreaksen og skipstunnelen

foto
Knut Arild Hareide vil truleg få press på seg til å få realisert fleire store prosjekt på Nordvestlandet. Foto: Carina Johansen