Rederiet Nordnes frikjent i lagmannsretten

foto
«Nordstar» fikk til­kalt red­nings­he­li­kop­ter, men da det kom fram var det al­le­re­de for seint. Li­vet til be­set­nings­med­lem­met sto ikke til å red­de. Ok­sy­gen­man­gel un­der ar­beid i en en­si­la­sje­tank opp­gis som år­sak. Bil­det er tatt i en an­nen sam­men­heng, på uer­fiske. Foto: Torbjørn Sørensen