Meiner planane for ein gondol på Sulafjellet er uoversiktlege og kanskje også motstridande