– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Tiltalen er et eksempel på at man ikke kan drive butikk for kundenes regning og risiko, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i en pressemelding fra Økokrim.

Han bekrefter overfor NTB at det torsdag denne uken ble tatt ut tiltale mot Erik Bøckmann, som er styreleder i Garderobe-Mannen, for brudd på straffelovens paragraf 407, som omfatter å ha utelatt å begjære åpning av konkurs.

Da Garderobe-Mannen meldte oppbud i april 2020, hadde de hatt problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser i mer enn ett år, ifølge Økokrim. Kreditorene ble i denne perioden påført tap på rundt 35 millioner kroner. Økokrim mener det er særlig alvorlig at tapene ble påført mange privatpersoner som hadde forskuddsbetalt for garderobeløsninger de aldri fikk levert.

– Ble drevet med store underskudd

– Den eneste mistenkte i saken har vært styrelederen. Det er ut fra vår vurdering av hvem vi mener er ansvarlig for dette, sier Thorsen.

Økokrim skriver at Garderobe-Mannen siden 2015 har hatt negativ egenkapital og ble med unntak for ett regnskapsår drevet med store underskudd.

Det er i tiltalen lagt til grunn at plikten til å melde oppbud inntrådte senest 1. februar 2019.

Økokrim mener derfor at plikten til å innhente kapital eller foreta andre handlinger som kunne besørge forsvarlig drift, dermed ikke ble ivaretatt.

Thorsen sier at saken vil bli sendt over til tingretten ganske raskt, og det er dermed foreløpig ikke klart når saken kan komme opp for retten.

Tror på frifinnelse

NTB har vært i kontakt med Bøckmann, som viser til sin forsvarer Trond Hansen.

– Min klient ønsker å formidle at han er glad for at Økokrim endelig, etter over 3 år, tar neste skritt slik at saken etter hvert kan avsluttes. Han mener at han ikke har gjort noen feil og at han derfor skal frifinnes. Han har stor tro på at retten vil dele den oppfatningen når bevisene i saken legges fram i retten. Bøckmann ønsker å presisere at denne saken overhodet ikke har noen ting å gjøre med dagens Garderobe-Mannen AS, som er i full drift. Dette handler om en vurdering Bøckmann tok i mars/april 2020, skriver Hansen i en uttalelse på epost til NTB.