Store vegprosjekt stoppar truleg mindre tiltak på riksvegane