Den tillatte inntekten til Statnett er på 9,5 milliarder i året. Allerede i mars var flaskehalsinntektene, inntektene foretaket tjener for å frakte strøm mellom to prisområder med ulike priser, oppe i 4,5 milliarder kroner, skriver Klassekampen.

Det er de nye utenlandskablene til England og Tyskland og innenlandske prisforskjeller som gjør at milliardene renner inn, ifølge avisen.

Dersom inntektene er 35 prosent over det tillatte, ilegges en strafferente på 5,5 prosent på inntektene. Dette skal gå tilbake til strømkundene. Statnett anslår i et brev til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) at strafferenteten for i år kan komme opp i 200 millioner, noe selskapet har søkt om å få slippe.

«Dette er fremdeles inntekter som skal tilbakeføres kundene, men selv om vi har tatt grep gjennom å sette ned nettleia med fire milliarder i år, klarer vi ikke å begrense merinntekten til å være innenfor maksimaltallet», skriver kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til Klassekampen.