Utfordrar næringslivet til å selje meir sauekjøt

foto
Knut Hustad forklarer den beste ruta for å kome i riktig posisjon før sankinga skal byrje. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik