Etter finteljing er det klart at kommunestyret i Selje får denne samansetjinga dei komande fire åra:

Tverrpolitisk liste:
Jan Vidar Smenes
Judith Margrete Kvåle
Gunnar Terje Silden
Terje Kåre Ødegård
Andreas Rune Rundereim
Framstegspartiet:
Marita Gunn Aarvik
Anfinn Sjåstad
Svein Hansen
Anne Lise Drage
Senterpartiet:
Gunn Karin Sande
Kjetil Friberg
Veronica Elin Hatlenes
Kristeleg Folkeparti:
Stein Robert Osdal
Raymond Edvart Myren
Høyre:
Geir Årvik
Kenneth Johan Brandal
Arbeiderpartiet:
Åge Johan Lundebrekke