Avtalen ble underskrevet onsdag ettermiddag av rektor Gunnar Bovim og direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

NTNU får 20 millioner kroner over fire år fra banken til en såkalt TEFT-lab - og nei, det er ikke en skrivefeil: Samarbeidet skal bidra til forskning på tjenesteinnovasjon (T), entreprenørskap (E), finans (F) og teknologi (T).

Økonomi + teknologi = sant

På laben, som forankres ved NTNUs nye Fakultet for økonomi, skal man samle og integrere økonomi- og teknologifag.

På TEFT-laben skal flere nye professorstillinger og stipendiater bygge ekspertise og forske på områder som kunstig intelligens, Big Data, maskinlæring og bærekraftige forretningsmodeller.

–Vi ønsker å bidra, ikke bare med støtten, men også med kompetanse fra banken, sier banksjef Nydal.

Nyttig for begge

– Det som er så morsomt med denne avtalen, er jo at det over mange år har bygget seg opp et langvarig samarbeid mellom Sparebanken Møre og først høgskolen i Ålesund, nå NTNU. De har gjennom dette gradvis funnet hverandre og det munner nå ut i denne avtalen, sier rektor Bovim.

– Denne typen samarbeid er nyttig både for samfunnunnet rundt oss og for at vi bedre kan tilpasse studiet for dagens arbeidsliv. Vi vet også fra egne undersøkelser at denne type samarbeid også vil være lønnsom for banken, sier rektoren videre.

Også banksjefen trekker fram samarbeidet de har hatt med NTNU, der banken har bidratt med gjesteforelesere og veiledning av studenter.

– Nå får vi en arena for å utvikle dette samarbeidet.  Gjennom en TEFt-lab ønsker vi å bidra til aktuell forskning, sier Nydal.