Lever fredfullt under farlig fjell

foto
<strong>Trygge</strong>: Familien Sogge på Lyngheim kjenner seg trygge under fjellet Mannen så lenge NVE sørger for skikkelige målinger av bevegelsene til fjellet. Foto: Johan Behrentz