Ytterligere krisetiltak for å hjelpe tørkerammede bønder

foto