Vegvesenet: Skal se på Romsdalsaksen

foto
Romsdalsaksen. Her broløsninga Grønneset - Lønset. Illustrasjon: Nordwest3D/Romsdalsaksen