Lagmannsretten forkasta anke frå Øvrelid-søskena sin advokat

foto
Mette Yvonne Larsen si anke vart forkasta av Frostating lagmannsrett den 27. juni. Foto: Odin Jæger