Det var i fjor høst at nyheten om det nye studenthuset kom. Da blei også en intensjonsavtale inngått mellom Studentsamskipnaden i Ålesund og Gjøvik, Br. Sunde AS, NTNU og Ålesund kommune. Avtalen blei signert av kommunen med forbehold om seinere politisk godkjenning. Som skjer i bystyret på torsdag.

Ifølge avtalen forplikter kommunen seg til å bidra ved å gå inn som deleier, eller ved å forplikte seg til en langsiktig leiekontrakt i studenthuset til en verdi på fire millioner kroner. Rådmannens innstilling er at kommunen i hovedtrekk slutter seg til avtalen, men at det gjenstår en avklaring av nærmere detaljer før endelig signering.