Line Trones Seter, Terje Risvik, Knut Ness og Tore Huse har dannet det de kaller aksjonsgruppa for Hessa skole, og de har blant annet lagt ned et omfattende arbeid for å dokumentere at kartet ikke stemmer med terrenget når det gjelder elevtallet på Hessa.

Tallene har de blant annet kommet fram til ved å telle unger i barneagene i bydelen som skal begynne på skolen neste år.

– Og når man ser den voldsomme boligbyggingen på Hessa, er det ikke vanskelig å skjønne at det kommer mange barn som skal ha plass på de fleste klassetrinnene på skolen, sier medlemmene i aksjonsgruppa. Også når det gjelder boligbyggingen, mener aksjonsgruppa at kommunen baserer seg på fullstendig feil tallgrunnlag.

– I prognosene står det at det skal bygges seks boliger på Hessa i 2013. Bare i 2013 er det byggemeldt 16 eneboliger og 11 tomannsboliger. I kommuneplanen for 2013-2017 ligger det til sammen 260 tomter på Hessa og i Skarbøvik. Alt er godkjent til boligformål, og mye er allerede regulert. Vår bydel vokser i rekordfart - uansett om kommunale prognoser sier noe annet.

Sprengt.

Hessa skole har lenge kjent på voksesmertene. All kapasitet er sprengt - både for elever og lærere

– Det finnes ikke timer nok dette skoleåret til gym for alle, og løsningen er at 1. klassingene må greie seg uten gymundervisning. Lærernes arbeidsforhold er under enhver kritikk, og det mangler både grupperom og spesialrom. Et annet sorgens kapittel er utearealene.

– I rådmannens skolekapasitetsplan står det at uteområdet vårt har fått en oppgradering. Virkeligheten er at klasseromsbrakkene har tatt et stort jafs av utearealet. Behovet for parkeringsplasser til de ansatte har også gått på bekostning av ungenes tumleplass. En ballbinge er planlagt som erstatning, men den er forstatt ikke ferdig og kan ikke brukes. Diverse leikeapparat er også fjernet for å gi plass til brakkene. Lista er lang og deprimerende, og noe bør skje raskt, mener medlemmene i aksjonsgruppa.

Farlig.

At trafikkforholdene ved skolen også er direkte livsfarlige, gjør ikke situasjonen bedre. Håpløse parkeringsforhold, busslommer som ikke er etter forskriftene, manglende lys, fotgjengerfelt og fortau har ført til flere nestenulykker.

På kommunale prioriteringslister over skoler som skal rehabiliteres, står Hessa på fjerdeplass.

– Vi har likeve foreslått tiltak som kan avhjelpe situasjonen, sier Tore Huse.

I korte trekk foreslår gruppa at den eksisterende gymsalen bygges om med en mesaninetasje og brukes til undervisningsrom.

– En ny gymsal vest for skolen med undervisningsrom i underetasjen er også et tiltak som ville ha løst mange av problemene våre. Men vi kan ikke vente lenge. Situasjonen kommer til å bli helt prekær i løpet av kort tid, mener aksjonsgruppa.

foto
Ikke mye plass igjen til oss, sier elevrådet på Hessa skole. Uteområdet har blitt spist opp av brakker og parkeringsplasser uten at elevene har fått ny plass til å boltre seg på ute. Elevrådet på Hessa skole består av fra venstre Sara Suleiman, Guro Krøvel-Velle, Mathilde Walderhaug Nilsen, Mathias Steinnes, Dennis Tennebø og Herman Strømsvik Vestre. Foto: Staale Wattø
foto
Boligbyggingen på Hessa skyter voldsom fart, og de fleste som bygger er barnefamilier.