Det siste er det stort behov for, fikk Sanner erfare da han tirsdag syklet fra Moa til sentrum sammen med representanter fra Møre og Romsdal Høyre.

Vel framme i Ålesund sentrum slapp han nyheten om de ekstra pengene. Tidligere på tirsdag delte han også ut fire millioner kroner til Volda og Hornindal.

Her møtte han også ordførere og representanter for flere av kommunene i den nye storkommunen, som etter planen skal bestå av Sandøy, Ålesund, Ørskog, Skodje og Haram. Sistnevnte med tvang.

Sykkelveg og bredbånd

Fra før har nye Ålesund fått utbetalt 61,5 millioner kroner, og i 2020 skal de få ytterligere 30 millioner kroner, ramser Sanner opp. I tillegg vil kommunen få cirka fire millioner årlig i såkalt regionsentertilskudd.

På toppen kommer altså fem millioner kroner, som Nye Ålesund har søkt om til prosjektering av ny sykkelveg og utbygging av bredbånd.

Førstnevnte har den nye kommunen et stort behov for, fikk statsråden selv erfare.

– Det var fantastisk flott å være ute og sykle, men det må jobbes med gang- og sykkelvegene i den nye kommunen. Det var mye humper og dumper, sier Sanner.

foto
På sjarmoffensiv Jan Tore Sanner (H) på sjarmoffensiv i Ålesund tirsdag ettermiddag. Foto: Sofie Svanes Flem

– Men fem millioner, hvor langt kommer man med det?

– Ikke så langt, men det som er søkt om går på utredning. I tillegg kan nok kommunen bruke litt av de nesten 100 millionene de har fått i engangsstøtte, sier Sanner.

– Dette er penger som går til kommunene som slår seg sammen. Det er bred enighet på Stortinget om at vi trenger sterkere kommuner. Da er det viktig å gi dem en ekstra pakke for å komme godt i gang, sier han.

– Får det vi søkte om

På plass på Apotekertorget i Ålesund sentrum tirsdag ettermiddag for å ta imot sykkel-statsråden var blant andre ordfører Dag Olav Tennfjord (H) i Skodje og Knut Helge Harstad (H) fra Ørskog.

Sanner stilte ordførerne spørsmål om arbeidet med ny kommune, og ordførerne var fornøyde med oppfølgingen og pengene fra statsråden.

foto
Oppdatert Sanner i prat med ordfører Dag Olav Tennfjord (H) fra Skodje og Knut Harald Harstad (H) fra Ørskog. I midten Simon Molvær Grimstad, som representant for Ålesund.

Skodje-ordfører Tennfjord sier han er glad for at nye Ålesund får pengene de søkte om.

– Når Høyre syklet fra Sandøy til Ålesund nå, måtte vi ta mange omveger fordi det er for dårlige sykkelveger. Blant annet på strekningen fra Digernes til Brusdalen. Med el-syklene på full fart inn er dette også innenfor rekkevidden av hva man realistisk kan pendle, sier han.

Men før sykkelveg kan bygges ut, må det altså utredes.

– Nå får vi penger til utreding, men penger til prosjektering forplikter også litt videre, mener han.

Både Tennfjord og Harstad forteller også om et stort behov for bedre bredbånd.

foto
Stort behov Dag Olav Tennfjord peker på manglende sykkelveg flere steder, blant annet fra Digernes.

– Pengene nå går til å forbedre bredbånd mellom offentlige institusjoner, men dette får også ringvirkninger for andre. I dag har vi god dekning rundt kommunesentrene og i tettbygde strøk, mens det er dårlig dekning i mange grendelag, sier Tennfjord, og sammen mer Harstad ramser han opp eksempler: Vaksvika, Stette, Glomset, og ute på øyene i Haram og Sandøy.

– Like viktig som veger

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (A) var ikke tilstede tirsdag, men varaordfører og fungerende ordfører Tore Johan Øvstebø sier i en uttalelse at det er supert at regjeringen setter av fem millioner kroner til bredbånd og sykkelvegsatsing.

Ifølge Øvstebø har bredbånd vært et tilbakevendende tema i diskusjonene rundt intensjonsavtalen.

– Bredbånd er helt avgjørende fornæringslivet, og for at fagfolk skal kunne jobbe og bo over alt iden nye kommunen. Skal vi oppfylle målsettingen vår om å skape enny felles kommune, og gi samme tilbud til alle innbyggereneuavhengig hvor de bor i kommunen, er bredbånd like viktig somveger.