Etter finteljinga er det klart at kommunestyret i Eid får denne samansetjinga dei komande fire åra:

Senterpartiet:
Sigurd Erlend Reksnes
Ida Elisabeth Lien Ohrvik
Ståle Sandal
Ann-Magritt Hopland Eikås
Alf Reidar Myrstad
Nikolai Åshamar
Stein Inge Torheim
Rolf Erling Lefdal
Ole Reinhardt Bugjerde
Venstre:
Alfred Jens Bjørlo
Kirsti Elisabet Ohrvik Olsen
Knut Tore Nes Hjelle
Gunvald Laurits Ludvigsen
Arild Krogh Nøstdal
Steinar Ove Furnes
Margot Aase Åsebø
Arve Inge Dahl
Jon Marin Holmøy
Arbeiderpartiet:
Siri Sandvik
Hans Petter Gilleshammer
Anne Tove Thorsnes
Ove Anfinn Bjørlo
Høyre:
Tore Erik Hjelle
Eli Ragnhild Førde Aarskog
Oddvin Magne Hansen
Jostein Roald Hundeide
Kristelig Folkeparti:
Sissel Helen Ommedal
Sosialistisk Venstreparti:
Vigdis Heimdal Reksnes
Framstegspartiet:
Lars-Svein Drabløs