Espen Høiby og Dag Otto Lauritzen er begge investorer i OFS Norge AS som nettopp har fått sin første «batch» av laksesmolt levert til pilotanlegget sitt for landbasert lakseoppdrett i Barstadvika ved Måløy.

Nylig var begge i Måløy for å være med på en samling av leverandører som har bidratt til både bygging og drift av anlegget samt aksjonærer.

Arrangementet var også en markering av at milepælen med å få laks i den første oppdrettstanken er nådd.

Det var Espen Høiby, (t.h.) som fortalte kompis Dag Otto Lauritzen (t.v.) om OFS sin satsing i Måløy. – Jeg syntes det hørtes spennende ut, og valgte å investere selv også, sier Lauritzen. Foto: Gjert Myrestrand

– Virket veldig spennende

De to kompisene fra Sørlandet har kjent hverandre i mange år.

– Vi treffes ganske ofte og prater ofte med hverandre per telefon. Gjennom årene har vi flere ganger diskutert ulike investeringer. Det var Espen som fortalte meg om denne satsingen. Jeg syntes det hele virket veldig spennende, og etter å ha satt meg inn i prosjektet og blitt kjent med gründerne valgte jeg å gå inn med egne penger, sier Dag Otto Lauritzen til Fjordenes Tidende.

OFS gjennomførte en samling for mange av leverandørene og investorene sine i Barstadvika ved Måløy sist uke. Foto: Gjert Myrestrand

Sitter i styret

Espen Høiby sitter i styret til OFS Norge AS og har vært involvert i selskapet siden starten, også i selskapene som var forløperne til de selskapene som i dag inngår i OFS-gruppen.

Han er veldig glad for å se at tålmodigheten nå ser ut til å bære frukter.

– Det har vært en spennende reise som har endt opp i et veldig spennende prosjekt. Det har tatt lang tid, men nå svømmer fisken godt i tanken i Barstadvika og ser veldig bra ut. Å få være med på utviklingsarbeidet fra idéene ble klekt ut fram til det er fisk i tanken har vært utrolig spennende, sier Høiby.

Det ble også tid til en markering av at det er kommet laks i anlegget. Til venstre sitter Ronny Almenning som er arbeidende styreleder i OFS Norge AS. Foto: Gjert Myrestrand

– Etter hvert som Ronny Almenning og resten av gjengen fikk fart på dette har jeg involvert meg mer og mer, legger Høiby til.

– Hvorfor bestemte dere for å investere i akkurat OFS Norge? Mener dere at OFS og datterselskapet Ontec har knekt koden når det gjelder landbasert oppdrett av laks?

– Det er et godt og relevant spørsmål. For det første har vi veldig tro på at landbasert oppdrett kommer mer og mer. I tidlig fase var det jo mye prøving og feiling i bransjen, med mange teknologiutfordringer. Men jeg føler at OFS er godt over den kneika.

Lauritzen og Høiby fikk også en omvisning i det avanserte sjøvannbehandlingsanlegget i Barstadvika. Bakerst står teknisk leder i teknologiselskapet Ontec Yngve Hjertenes og til høyre står Ronny Almenning. Foto: Gjert Myrestrand

– Menneskene er det viktigste

Høiby mener pilotanlegget i Måløy har gode naturgitte forutsetninger, men at det er folkene bak OFS som gjør at han har satt egne penger inn i satsingen.

– I Måløy ligger alt til rette, med stabil vanntemperatur, god tilgang til ferskvann, strøm og så videre. Men det aller viktigste er nok de menneskene en investerer i. Jeg tror teamet som Ronny Almenning har rundt seg – og det pågangsmotet de har – er helt avgjørende for at dette skal bli en stor suksess, sier han.

Dag Otto Lauritzen er aksjonær, og synes det har vært veldig interessant å komme til Måløy og se med egne øyne hva det som han investerte i allerede for flere år siden faktisk har utviklet seg til.

– Jeg ble fascinert da jeg kom til Måløy og fikk se hvor langt OFS har kommet med pilotanlegget og fikk høre om planene videre. Det er jo gøy å være med på noe som virker å være så gjennomarbeidet og innovativt innen den nest største næringen i landet, etter oljen, i økonomisk betydning. Omvisningsrunden gjorde meg veldig overbevist om at gründerne bak OFS vet hva de driver med. Jeg har rett og slett tro på dette, sier Lauritzen til Fjordenes Tidende.

Laksen svømmer i den ti meter brede oppdrettstanken i Barstadvika. Foto: Gjert Myrestrand

– Alle prosjekter som er liv laga vil klare å hente kapital

Etter å ha bevist at den landbaserte oppdrettsteknologien virker gjennom det avanserte pilotanlegget i Barstadvika vil OFS Norge ha behov for mer kapital for å ta det neste skrittet, som består i å montere to mye større oppdrettstanker i det store bygget som allerede står ved siden av dagens driftsbygg.

– Prosjekter som dette er kapitalintensive. Det koster penger å bygge de store tankene som vi snart skal i gang med for å ta det neste steget for selskapet. Jeg tenker ganske enkelt sånn at alle prosjekter som er liv laga vil klare å hente kapital. Det er jeg ikke bekymret for, sier Høiby.

Gjestene fra Sørlandet brukte god tid inne i produksjonsanlegget under besøket. Foto: Gjert Myrestrand

Han mener dette prosjektet er spesielt interessant fordi det kjører langs to parallelle spor, med utvikling og salg av landbasert oppdrettsteknologi og kursing i selskapet Ontec, og produksjon, bearbeiding og salg av laks i OFS Måløy og kommende datterselskaper av OFS Norge.

– Denne todelingen gjør at dette selskapet er litt annerledes rigget enn andre satsinger på landbasert oppdrett. Dette gjør at jeg tror at det å hente kapital gjennom flere investorer og andre finansieringsmuligheter ikke skal bli vanskelig, sier Høiby.

– Men dere selger ikke «gullkalven» hvis dere selger teknologien videre til konkurrerende lakseoppdrettere som vil satse på landbasert oppdrett?

– Nei, det er vi ikke bekymret for. Det er så stor etterspørsel etter laks i verden at det å selge de teknologiske løsningene til andre aktører, også etter hvert i andre land, vil være bra og fornuftig bedriftsøkonomisk. Salg av de teknologiske løsningene våre vil på sikt kunne bli en minst like stor inntektskilde som salg av laks, avslutter Høiby.