Ansatt-lekkasjer og økonomi viktig for avtaleslutt