– Vi venter at boliginvesteringene faller mer enn 30 prosent samlet i år og neste år. Dette bidrar til en videre nedkjøling av norsk økonomi i tiden som kommer, sier forskningsleder Thomas von Brasch i SSB.

I årets tre første kvartaler har boliginvesteringene falt nesten 20 prosent, det største og raskeste fallet noensinne i nasjonalregnskapet som går tilbake til 1978.

– Rentetoppen sannsynligvis nådd

– Bråstopp i boligbyggingen og svake vekstutsikter, kombinert med fallende renter og inflasjon hos våre handelspartnere, gjør at rentetoppen mest sannsynlig er nådd. Vi venter at styringsrenta blir liggende på dagens nivå til midten av 2024, før den gradvis reduseres, sier von Brasch.

Han viser til at Norge er en liten og åpen økonomi, hvor valutakursen spiller en viktig rolle.

– Svekkelsen av krona så langt i år bidrar til at det vil ta litt lengre tid enn hos mange av våre handelspartnere før inflasjonen kommer ned til mer normale nivåer her hjemme, sier von Brasch.

Fortsatt mye oljepengebruk

Oljefondet rundet denne uka 16.000 milliarder kroner. Von Brasch påpeker at ettersom en stor og stadig større del av finansieringen av statsbudsjettet kommer fra oljefondet, har finanspolitikken og norsk økonomi blitt mer sårbar for fall i fondsverdien.

– Et fall i Oljefondets internasjonale verdi gjør Norge fattigere. Selv om beregningene er usikre, vil et stort og vedvarende fall i oljefondet med stor sannsynlighet skape en krevende situasjon med både høyere arbeidsledighet og høyere inflasjon, sier han.