Åpner nytt tilbud for tidligere rusavhengige

foto
Anne-Marie Aasen, Knut Ove Austnes og Kai Knutsen Sivertsen har gått til innkjøp av et anker som de har satt foran det nye Ankerhuset. Foto: Camilla Hjelmeseth