– Tenkte ikke på problemstillingen

foto
Monica Molvær sier hun er blitt mer bevisst på trafikksikkerhet med alderen. Hun etterlyser klarere regler for varsling av politikontroller, slik at dette ikke blir opp til den enkelte å avgjøre. Foto: Arkivfoto: Nils Harald Ånstad