Strid om avfall på Fjellsetra er framleis uløyst

foto
Plasseringa av avfallscontainerar på Fjellsætra i Sykkylven har skapt strid. Foto: Sykkylven kommune