Fryktar for dei vidaregåande skulane: – Ein alvorleg situasjon