– Jeg er helt åpen for at vi må se på om minsteytelsene ivaretar de hensynene de skal for folk som ikke kan jobbe, eller som trenger å kombinere en ytelse med jobb, sier statsministeren i et intervju med Vårt Land.

Han understreker at kontantytelser som uføretrygd «skal kunne ta vare på folk som ikke kan arbeide».

– De som helt klart ikke kan jobbe, skal være trygge, sier Støre.

Det kan brygge opp til en trygdekamp på Arbeiderpartiets landsmøte i mai. Flere fylkeslag mener at satsene for uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sosialhjelp må opp, og at de er for lave i møte med økende priser på både mat og strøm.

Enkelte i partiet har også tatt til orde for å skrote den såkalte arbeidslinjen og prinsippet om at det skal lønne seg med arbeid framfor ytelser.

– Det mener jeg det bør, sier Støre til Vårt Land.

Han omtaler seg som en «varm tilhenger av arbeidslinjen».

Men i samme intervju sier Støre også at han ikke vil tvinge folk i jobb gjennom lave velferdsytelser.

– Det ønsker jeg ikke. Hvis en ytelse er så svak at du nærmest må gå på jobb selv om du er syk, så er ikke det den sosialdemokratiske versjonen av arbeidslinjen, sier han.