Legger ned R8Me – hevder å ha ny investor som overtar selskapet