Eksplosjonsfarleg brann på Vigra – naboar evakuerte