Politiet har konkludert i saken mot Fylkeshuset AS