Nikka (105) sitt råd til kongen: Viktig å trimme

foto