– Jeg har veldig tro på at Utvik vil reise seg igjen. De som bor der, er fantastiske mennesker med godt pågangsmot, sier Flo til NTB.

Mandag førte kraftig uvær til at begge elvene som renner gjennom den idylliske vestlandsbygda ved Innvikfjorden, gikk over sine bredder og rev med seg både hus, bruer og veier. Dermed ble den lille bygda i Stryn kommune helt isolert. Også strøm- og vannforsyninger ble kuttet.

De fleste av bygdas om lag 250 innbyggere har imidlertid valgt å bli. Fire husstander er fortsatt evakuert, fordi det ennå ikke anses som trygt å flytte tilbake.

– De fleste har selv sørget for alternative bosteder, opplyser Flo.

Tirsdag kom deler av strømforsyningen på plass, mens det ble jobbet på spreng for å forsyne bygda med vann. I tillegg har kommunen i samarbeid med Røde Kors satt inn båter slik at folk kan komme seg til og fra Utvik.

Krisemøte

Stryns kommuneledelse satt tirsdag morgen i krisemøte. Deretter dro ordføreren og teknisk sjef til Utvik for å ta skadene i øyesyn. Der skulle de også møte representanter for fylkesmannen, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få et overblikk over skadene og fordele oppgavene i opprydningsarbeidet.

Hvor store verdier som er gått tapt, er det foreløpig umulig å anslå, ifølge Flo.

– Skadene er enorme, fastslår han.

Nytt elveløp

Et nytt elveløp graves nå ut for Storelva i sentrum av Utvik.

– Førsteprioriteten vår nå er å definere elveløpet igjen. To maskiner jobber med det. Deretter må vi ta en fortløpende vurdering av opprydningsarbeidet, sier fungerende regionsjef Svein Arne Vågane i NVE til NTB.

Trass i at elva har gått mye ned, og det er gode værprognoser framover, har flommen ført til vanskelig framkommelighet flere steder i fylket.

– Storelva har tatt brua på Fylkesvei 60. Broene mot Førde er stengt. Det er ikke tilkomst til Førde eller Stryn. Vegvesenet gjør en god jobb der, men det vil ta tid, opplyser Vågane.

I tillegg til Utvik er Sandane og Breim i Gloppen kommune særlig rammet av flommen. Alle de tre bygdene ligger i Sogn og Fjordane. Vågane skal besøke Breim og Sandane tirsdag ettermiddag, men konstaterer at skadene der er mindre enn i Utvik.

Et nytt Utvik

På kafeen i Utvik tar Rosa Lie imot dem som mangler mat og tok over hodet.

– Vi har åpen dør for alle. Vi har frokost fra klokken ni og vi serverer middag, sier kaféverten til NRK.

De som har fått skader på hus og eiendom, er innstilt på å bygge opp igjen det som er tapt.

– Vi må forme et nytt Utvik ut ifra det nye elveløpet, med en dobbelt så stor elv som renner midt gjennom Utvik, sier Tanja Hage. Hun er innstilt på å bygge opp igjen bygda. Hennes eget hus står, men hagen er skylt vekk.