Vil gi gratis busskort til studenter som melder flytting til Ålesund

foto
Illustrasjonsfoto.